Ładowanie Wydarzenia
  • To event minęło.

Lato w BWA

1.Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach zaprasza do Galerii Górnej i Dolnej na święto kieleckiej plastyki, czyli wystawę pokonkursową 42. Interdyscyplinarnego Konkursu Plastycznego Województwa Świętokrzyskiego PRZEDWIOŚNIE 2019. Wernisaż odbędzie się w piątek 21 czerwca o godz. 17 i będzie połączony z ceremonią wręczenia nagród laureatom.

Wernisaż jest wpisany w Święto Kielc, a wystawę będzie można oglądać w ramach „białej nocy” do godziny 24.

W tegorocznym konkursie udział wzięło 91 autorów, którzy zgłosili 265 prac. Jury zakwalifikowało do wystawy 143 działa 62 artystów.

Interdyscyplinarny Konkurs Plastyczny Województwa Świętokrzyskiego PRZEDWIOŚNIE corocznie oczekiwany jest z niecierpliwością nie tylko przez artystów i publiczność – także przez nas, organizatorów – zespół pracowników Biura Wystaw Artystycznych w Kielcach. Naszą niecierpliwość wprawdzie gasi rygor napiętych terminów i ilość pracy, której wymaga jego organizacja, ale – aż do zamknięcia listy zgłoszeń – pozostaje niepokój… Sukces konkursu bowiem zawsze jest niewiadomą, w niewielkim stopniu tylko zależną od wysiłków organizatorów; zależy głównie od liczby artystów, którzy do niego przystąpią, a merytoryczna wartość jego rezultatów, którymi są wystawa pokonkursowa i lista laureatów – od poziomu artystycznego ich prac. Elementem uspokajającym nas, organizatorów, jest pamięć wszystkich poprzednich edycji, z których każda spełniła oczekiwania nas wszystkich, ale emocje nie pozwalają nam zapomnieć, że wszystko się zużywa i traci na atrakcyjności, zwłaszcza we współczesnym świecie błyskawicznych zmian i kryzysu wielu wartości. Dlatego też bardzo staramy się my – organizatorzy, aby PRZEDWIOŚNIE, najważniejsza konfrontacja najnowszych (według regulaminu – maksymalnie dwuletnich) dokonań świętokrzyskich artystów, nie kostniała i ewoluowała wraz ze zmieniającą się rzeczywistością. Dlatego też w czasie tych czterdziestu kilku lat organizacji PRZEDWIOŚNIA regulamin konkursu już trzykrotnie był dostosowywany do kolejnych reform administracyjnych kraju, a siedem lat temu uwzględniliśmy w nim nowe zjawisko – migracji Polaków, w tym również świętokrzyskich artystów, oraz zasady i obszary działalności związków twórczych. Dzięki temu ci, których los czy życiowe decyzje wywiodły poza nasz region, mogą corocznie, wraz ze swoimi dziełami, powracać w rodzinne strony i konfrontować się tu, w macierzystym środowisku, z innymi twórcami.

Rozpoczęcie: 21 czerwca 2019, g. 17:00
Zakończenie: 2 sierpnia 2019

2.Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach zaprasza na otwarcie wystawy Joanny Biskup-Brykczyńskiej MIĘDZY SŁOWEM A OBRAZEM, które odbędzie się 28 czerwca o godz. 18.

,,Prezentowana wystawa jest moją pracą doktorską. Pracując nad cyklem malarskim, osadziłam go w społeczno-kulturowym obszarze, kierowałam się chęcią potwierdzenia własnych, dotychczasowych zainteresowań, zachowując kontynuacje w sensie znaczeniowym oraz ich przedstawienie w formie dzieła malarskiego. Szukałam również nowych środków wyrazu.

Prezentowany cykl malarski składa się z obrazów o zróżnicowanym formacie. Każdy z nich jest listem, zapisem myśli, refleksji na konkretny temat. Komunikat w nich zawarty oparty jest na „języku” czysto wizualnym. To koronki i ich fragmenty, rytmiczne żłobienia ostrym narzędziem w podłożu, ascetyczne rysunki, a także impastowo nakładana farba tworząca geometrycznie linearne kompozycje. Na każdą z nich składają się podziały geometryczne powierzchni, które są pretekstem do snucia opowieści, z jakiej wyrasta każdy z obrazów. Przyglądanie się kompozycjom, strukturom, detalom daje możliwość dowolnej interpretacji; jednocześnie tytuły cyklów informują, że myślą przewodnią moich obrazów jest człowiek. Oczywiście każdy widzi inaczej i czuje inaczej, zależnie od doświadczeń i wrażliwości emocjonalnej.”                                                          Joanna Biskup-Brykczyńska

Rozpoczęcie: 28 czerwca 2019, g. 18:00
Zakończenie: 2 sierpnia 2019

3.Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach i kurator Stanisława Zacharko-Łagowska zapraszają do Galerii Górnej na wystawę Beaty Cedrzyńskiej – CIAŁO I SACRUM. Fragmentaryzacja. Wernisaż w piątek 9 sierpnia 2019 o godz. 18.

,,Jednym z podstawowych sensów sztuki jest przyoblekanie w materię tego, co niematerialne. Sztuka zawsze stanowiła – według mnie – alternatywę dla otaczającej rzeczywistości i podobnie jak religia, jest próbą projekcji tego, czego sens jest nieuchwytny i czego tak naprawdę nigdy do końca poznać się nie da, a co stanowi kwintesencję i sedno człowieczeństwa.
Prace stanowią próbę ustosunkowania się do metafizycznych dylematów jednostki, formalnie przechodząc od obrazowania wynikającego z obserwacji natury do przekazywania stanu wewnętrznego bohatera i wypowiedzi o wartościach ogólnych.
Wartościach zawsze skupionych na człowieku, w ujęciu jednostkowym. Pokazujących go wyizolowanego, zawieszonego w nieokreślonym i zastygłym czasie, pokazanego bez znamion odnoszących się do współczesności, wyobrażonego w otoczeniu na wpół logicznym, a na wpół symbolicznym, które wchodzi z nim w różne relacje. Wyobcowanego, osadzonego pomiędzy światem realnym i nierealnym, pozostającego zawsze sam ze sobą w nieznanej i nierzeczywistej przestrzeni, w której nie obowiązuje prawo ciążenia i która wymyka się logice fizycznej. Zatrzymanego w jakimś zastygłym geście, ruchu zmierzającym w nieokreślonym kierunku, w poczuciu odosobnienia, zagubienia wobec dręczących go dylematów.”
Beata Cedrzyńska

Rozpoczęcie: 9 sierpnia 2019, g. 18:00
Zakończenie: 30 sierpnia 2019

4.Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach zaprasza do Galerii Małej na wystawę linorytów Magdaleny Wanat – OD.WRÓCENIE 17-19. Wernisaż w piątek 9 sierpnia 2019 o godz. 18.

,,Abstrakcyjne grafiki z cyklu OD.WRÓCENIE inspirowane były kosmiczną energią, pozornym chaosem światów pozostających w relacji – napięciu oraz powiązaniem sztuki i podstaw projektowania. Zaczęły powstawać w 2017 roku po artystycznej podróży śladem Bauhausu – do Weimaru, Dessau i Berlina, której pierwiastek formalny został przefiltrowany przez własną wrażliwość.
Na wystawie zostały ze sobą zestawione wczesne grafiki i najnowsze prace, które kontrastują i kształtują nowe relacje. „Miasta” odnoszą się do pustki i wypalenia emocjonalnego, odczuwanego przez współczesnych ludzi. Wycinki tkanki miejskiej zostały tutaj zderzone z odrealnionymi fragmentami rzeczywistości. W pracach tych znajdziemy odniesienia do beztroski dzieciństwa – papierowej łódki i latawca, które – porzucone i zapomniane – wymownie kontrastują z geometrycznymi kształtami. Drugi cykl inspirowany był kosmiczną energią, żeglugą wśród planetoid, księżyców, pyłu gwiezdnego, osadzającego się na wiosłach. Grafiki „Wspaniały świat” stanowią łącznik pomiędzy bardziej realistycznymi przedstawieniami a kolejnymi kompozycjami – otwartymi na kolor i swobodę kształtowania układu z wielu niezależnych elementów.”               Magdalena Wanat

Rozpoczęcie: 9 sierpnia 2019, g. 18:00
Zakończenie: 30 sierpnia 2019

5.Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach zaprasza do Galerii Małej na wystawę fotogramów Janusza Drobisza „z węgla”. Wernisaż w piątek 9 sierpnia 2019 o godz. 18.

Cykl „z węgla”, będący częścią większego projektu „Pamięć i tożsamość”, stanowi abstrakcyjne spojrzenie na temat, który zarówno w domu autora, jak i jego najbliższym otoczeniu, stale zaznaczał swoją obecność. Rzeźby z węgla, górnicze legendy, historie przynoszone z kopalni, wybuchy metanu, ale również i wszystko to, co wpisuje się w etos Śląska i jego mieszkańców – To właśnie zawiera się w określeniu „z węgla”.

Kontekst wypowiedzi nadany przez tytuł projektu, jak również abstrakcyjna forma fotogramu pozostawia odbiorcy szerokie pole interpretacyjne – umożliwiając stworzenie historii w oparciu o jego doświadczenia, emocje i wspomnienia, odrzucając figuratywny, sugestywny obraz dokumentalny.

Rozpoczęcie: 9 sierpnia 2019, g. 18:00
Zakończenie: 30 sierpnia 2019

6.Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach zaprasza do Galerii Dolnej na wystawę obrazów Stanisława Stacha. Wernisaż w piątek 9 sierpnia 2019 o godz. 18.

„W obrazach emanuje radość tworzenia, przyjemność smakowania drobnych detali. W obrazach jest przyjemność balansowania na krawędzi rozpoznawalności i czystej abstrakcji.

W sztuce nie ma dróg na skróty. Trzeba pracować – i może, podkreślam – może kiedyś! – człowiek będzie zadowolony z tego, co tworzy. Wtedy będzie można umrzeć, a ponieważ ja wciąż jestem nie do końca zadowolony z efektów mojej pracy, więc wiem, że ciągle się rozwijam i szukam” – pisze artysta.

Rozpoczęcie: 9 sierpnia 2019, g. 18:00
Zakończenie: 30 sierpnia 2019

 

 

 

Początek:

21 czerwca 2019

Koniec:

30 sierpnia 2019
Kategorie
,

Lokalizacja

Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach
ul. Kapitulna 2
Kielce, 25-011

Organizator

Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach
Telefon
(41) 36 76 447
Email
sekretariat@bwakielce.art.pl
Strona
http://www.bwakielce.art.pl

Udostępnij