Ładowanie Wydarzenia

Konkurs literacki na opowiadanie „Moja twórczość literacka”

Wolna Strefa (Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie) ogłasza konkurs literacki stanowiący zwieńczenie rozpoczętego w 2019 roku projektu: „jak zostać pisarzem – Herling-Grudziński do kieszeni” finansowanego przez Fundację Lotto im. Haliny Konopackiej.

Regulamin konkursu literackiego:

1. Przedmiotem konkursu jest napisanie opowiadania związanego z Miastem Kielce.

2. W konkursie mogą brać udział osoby w wieku 7-19 lat.

3. Aby wziąć udział w konkursie należy: przysłać lub dostarczyć opowiadanie w wersji elektronicznej na adres mailowy b.lubera@nadziejarodzinie.org.pl lub dostarczyć na dowolnym nośniku na adres: Biuro Klubów Wolna Strefa ul. Karczówkowska 36, 25-711 Kielce.

Ważne: opowiadanie powinno zawierać imię i nazwisko autora tekstu, wiek oraz adres do korespondencji.

4. Termin składania prac mija 15.06.2020.

5. Tematyka prac: gatunek literacki konkursu jest dowolny, ale jury będzie m.in. oceniać jaką rolę w opowieści odgrywa miasto. Wydarzenia mogą dziać się zarówno w przeszłości, jak i teraźniejszości, czy wyobrażonej przyszłości. Świat mogą wyełniać bohaterowie lat minionych, baśniowe stwory rodem z fantasy, lub czarne charaktery w stylu cyberpunk (ale nie jest to konieczne). jedna rzecz jest ważna, żeby historia wpisywała się w tematykę: – takie rzeczy tylko w Kielcach! – śladem opowiadań Herlinga Grudzińskiego.

6. Długość tekstu: opowiadanie powinno być o objętości od 9 000 do 12 000 znaków.

7. Grupa Jury w konkursie składać będzie się z trzech osób – będzie to grono polonistów oraz pisarzy, którzy po przeczytaniu materiałów wyłonią najlepsze ich zdaniem prace.

8. Nagrody w konkursie to: m.in. statuetki, dyplomy, nagrody rzeczowe.

9. Nagrodzone oraz wyróżnione prace zostaną opublikowane w tomiku opowiadań w ramach projektu „Jak zostać pisarzem – Herling Grudziński do kieszeni”.

Link do regulaminu:

http://www.wolnastrefa.pl/index.php?id=326&tx_ttnews[tt_news]=8458&cHash=9df07016edefd1c9d1373e4a92abc137

Początek:

Maj 19

Koniec:

Czerwiec 15
Kategoria

Lokalizacja

Biuro Klubów Wolna Strefa
ul. Karczówkowska 36
Kielce, świętokrzyskie 25-711 Polska

Organizator

Stowarzysznie Nadzieja Rodzinie

Udostępnij