Ładowanie Wydarzenia
  • To event minęło.

Cykl wykładów popularnonaukowch

Cykl wykładów popularnonaukowch

KTN oraz Muzeum Narodowe w Kielcach zapraszają na dwa cykle wykładów popularnonaukowych o charakterze edukacyjnym, skierowanych do młodzieży szkolnej i akademickiej: Kielce i Ziemia Kielecka w tekstach literatury i kultury oraz Po co nam historia Małej Ojczyzny?

  – Kielce i Ziemia Kielecka w tekstach literatury i kultury
    – Po co nam historia Małej Ojczyzny?

Prelekcje odbędą się w sali konferencyjnej Muzeum Dialogu Kultur.

Wstęp wolny.

Dwa cykle wykładów otwartych w sali konferencyjnej
Muzeum Dialogu Kultur – oddziału Muzeum Narodowego w Kielcach:

I. „Kielce i Ziemia Kielecka w tekstach literatury i kultury”

Lp. Data Godzina Temat Prelegent
1. Środa
14 listopada
2018 roku
11:00 Kielce we wspomnieniach gen. Felicjana
Sławoja Składkowskiego
Piotr Grudziecki
2. Środa
21 listopada
2018 roku
14:15 Pergaminowe i papierowe skarby Archiwum
Diecezjalnego w Kielcach – o zawartości i
ponadczasowej wartości zespołu
dokumentów z XIII-XX wieku
dr Piotr Kardyś
3. Wtorek
27 listopada
2018 roku
12:00 Czy warto mieć filozofa za patrona? (o
filozofach związanych z Kielecczyzną –
głównie ks. Piotrze Chojnackim)
dr Piotr Iwański
4. Czwartek
29 listopada
2018 roku
11:00 Idea „Wielkich Kielc” w okupacyjnej wizji
Józefa Kłodawskiego
Leszek Dziedzic
5. Środa
5 grudnia
2018 roku
11:00 Góry Świętokrzyskie w literaturze dr Iwona Gądek
6. Czwartek
6 grudnia
2018 roku
11:00 Modernizm czy modernizacja. Architektura
niepodległości na Kielecczyźnie w latach II
RP
Krzysztof Myśliński
7. Środa
12 grudnia
2018 roku
12:00 Ile jest gwary kieleckiej w lokalnej prasie? dr hab. Stanisław
Cygan, prof. UJK
8. Środa
19 grudnia
2018 roku
12:00 Ziemia Świętokrzyska w twórczości Stefana
Żeromskiego
dr hab. Grażyna
Legutko, prof. UJK
II. „Po co nam historia Małej Ojczyzny?”

Lp. Data Godzina Temat Prelegent
1. Poniedziałek
5 listopada
2018 roku
10:00 Ks. Wojciech Chotelski, nieznany szerzej
poeta początku XVII w. i jego sandomierska
„mała ojczyzna”
prof. dr hab.
Waldemar Kowalski
2. Wtorek
6 listopada
2018 roku
10:00 Powstanie styczniowe w Górach
Świętokrzyskich
prof. dr hab. Wiesław
Caban
3. Piątek
16 listopada
2018 roku
10:00 Bracia Łaszczyńscy – pionierzy nowoczesnego
górnictwa miedzi
dr Juliusz Braun
4. Poniedziałek
19 listopada
2018 roku
13:00 Świętokrzyskie kolebką nowoczesnego
regionalizmu polskiego
Jan Jadach
5. Czwartek
22 listopada
2018 roku
11:00 Konspiracja i walka. Znaczenie Kielecczyzny
dla ruchu oporu
dr hab. Stanisław
Meducki, prof. PŚk
6. Środa
28 listopada
2018 roku
11:00 Małe Ojczyzny w filmie dokumentalnym dr Angelika Uziębło
7. Czwartek
13 grudnia
2018 roku
11:00 Pagus ferrariensis. Kim byli i w jaki sposób
działali świętokrzyscy hutnicy – twórcy
największego centrum produkcji żelaza w
barbarzyńskiej Europie
dr hab. Szymon
Orzechowski, prof.
UJK

Początek:

5 listopada 2018

Koniec:

19 grudnia 2018

Cost

Darmowy
Kategorie
,

Lokalizacja

Muzeum Dialogu Kultur
Rynek 3
Kielce, 25-303

Telefon

41 344 60 96

Organizator

Muzeum Narodowe
Telefon
41 344-67-64
Email
poczta@mnki.pl
Strona
http://mnki.pl/pl/home

Udostępnij