Ładowanie Wydarzenia

7 KIELECKI BIEG GÓRSKI

ZASADY UCZESTNICTWA1. W biegu prawo startu mają osoby, które do dnia 6 czerwca 2020 roku ukończą 18 lat;
2. Do biegu zostaną dopuszczeni Zawodniczki i Zawodnicy, którzy:
– dokonają zgłoszenia i uiszczą opłatę startową.
– zostaną zweryfikowani w Biurze Zawodów na podstawie dowodu osobistego lub innego, dokumentu potwierdzającego tożsamość;
– dokonają odbioru numeru startowego w Biurze Zawodów;
– podpiszą oświadczenie o starcie w zawodach na własną odpowiedzialność.
3. Bieg rozgrywany będzie wspólnie z podziałem na płeć
4. Limit uczestników – 300 osób
5. Limit czasu na pokonanie trasy wynosi 3,5 h.
6. O kolejności zawodników decyduje czas brutto – od strzału startera.
7. Wyniki z czasami brutto każdego uczestnika będą dostępne na stronach: www.mosir.kielce.pl

ZGŁOSZENIA i KOSZTY UCZESTNICTWA
Zgłoszeń można dokonywać:
Drogą elektroniczną – na stronach: http://www.mtbcross.pl/kalendarz/, www.mtbcross24.pl
1. Dokonując rejestracji Uczestnik ma możliwość wyboru pakietu startowego w formie:
a) „Pakiet Podstawowy”: możliwość startu w biegu, numer startowy, medal ;
b) „Pakiet Standard”: możliwość startu w biegu, numer startowy, medal , pamiątkowa koszulka, posiłek, worek, izotonik, baton.
Opłata startowa wynosi odpowiednio:
W przypadku opcji „ Pakiet Podstawowy”:
przy dokonaniu opłaty do dnia 28 lutego 2020 r. – 40,00 zł;
przy dokonaniu opłaty do dnia 31 marca 2020 r. – 50,00 zł;
przy dokonaniu opłaty do dnia 20 maja 2020 r. – 60,00 zł;
W przypadku opcji „Pakiet Standard ”:
przy dokonaniu opłaty do dnia 28 lutego 2020 r. – 70,00 zł;
przy dokonaniu opłaty do dnia 31 marca 2020 r. – 80,00 zł;
przy dokonaniu opłaty do dnia 20 maja 2020 r. – 90,00 zł;

Osobiście w dniach: 6 czerwca br. w godzinach 1000 – 1400 w Hali Legionów przy ul. L. Drogosza 2 lub w dniu zawodów 7 czerwca br. w godzinach 730 – 830 w biurze zawodów na Stadionie Lekkoatletycznym przy
ul. L. Drogosza 1 opłata wyniesie 100 zł (jedynie w przypadku wolnych miejsc).
Opłata na miejscu nie gwarantuje pełnego pakietu startowego.
2. Osoby, które chcą otrzymać fakturę za wniesioną opłatę startową powinny zgłosić ten fakt organizatorowi w ciągu 7 dni od dokonania opłaty na email: marketing@mosir.kielce.pl
3. Opłata startowa jest bezzwrotna i nie może być przeniesiona na inną osobę.
4. Pakiet i numer startowy będzie można odebrać w dniu 6 czerwca br. w godzinach 1000 – 14 00 w Hali Legionów przy ul. L. Drogosza 2 oraz w dniu biegu 7 czerwca br. w godzinach 730 – 830 w biurze zawodów na Stadionie Lekkoatletycznym.
5. Odbiór nastąpi po okazaniu dowodu tożsamości i odnotowaniu wpłaty na konto. W przypadku odbioru pakietu startowego przez inną osobę konieczne będzie okazanie kserokopii dokumentu tożsamości i pisemnego upoważnienia zawodnika. Wzór upoważnienia zostanie opublikowany na stronie: marketing@mosir.kielce.pl
6. Opłacenie startowego oraz pobranie numeru jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

Długość trasy około 22,3 km. Suma przewyższeń około 1200 m (+600/-600).
Start ze Stadionu Lekkoatletycznego przy ul. L. Drogosza, a następnie ścieżkami leśnymi Parku Kultury i Wypoczynku oraz Pasmem Posłowickim . Na trasie będą do pokonania wzniesienia: Kamienna Góra
(366m.n.p.m); Pierścienica (367m n.p.m.); Biesak (381m n.p.m.); Ostra (350m n.p.m.), Ekierka (350m n.p.m.) Meta – Stadion L.A. ul. L. Drogosza 1 w Kielcach.
Na trasie biegu będzie umiejscowionych 6 punktów kontrolno-odżywczych na 3; 5; 9; 11,5; 15,5 i 19km.

Miejsce wydarzenia: Pływalnie MOSiR Kielce

Organizatorzy: Urząd Miasta Kielce, MOSiR Kielce

organizator – http://www.mosir.kielce.pl/impreza.php?infoId=451
zapisy do biegu – https://mtbcross24.pl/

Termin

Czerwiec 7

Godzina

09:30 - 14:00
Kategoria

Organizator

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kielcach
Telefon
41 36 76 716,
Strona
http://www.mosir.kielce.pl/

Udostępnij